Triniti
TRINITI & GDPR
 
 

Teame, et oled viimasel ajal saanud sadu "andmekaitse" e-kirju. Üks veel, Sinu advokaadilt!

Ja ära muretse, Sa ei pea midagi tegema, meil on e-kirja saatmiseks seadusest tulenev alus alati olemas olnud.  

TRINITI Advokaadibüroo teenused on suunatud meie klientide abistamisele ärivaldkonnas. Selle kirja saajana oled kas TRINITI Advokaadibüroo klient; kliendi kontaktisikuna suhelnud meie advokaatidega või tellinud endale meie veebilehelt triniti.ee või triniti.eu meie uudiseid, uudiskirju või blogikandeid.  

Tänasest kehtivad meil uued Privaatsustingimused selle kohta, kuidas kasutame Sinu andmeid. Just Privaatsustingimustes selgitame, kuidas Sinu andmeid kasutame ning kuidas Sina saad enda õigusi parimal viisil teostada, näiteks enda andmeid parandada või kustutada.  

Nendega saad tutvuda siin.  

Soovime ka tulevikus saata Sinule õigusvaldkonna uudiseid või meie advokaatide analüüse selle kohta, mis võiks ettevõtjale oluline olla.   

Sellistes e-kirjades võime kirjutada:  

  • Õigusblogidest, mille oleme kirjutanud;  
  • Äriõigusele suunatud TRINITI Eetris saadetest Äripäeva raadios, kus räägime ettevõtjaid ja äritegevust puudutavatest olulistest õigusküsimustest lihtsas ja arusaadavas keeles; 
  • Meie töögruppide videoblogidest, näiteks iga-neljapäevasest äriõiguse küsimustele keskendunud videotest; 
  • Valdkonna spetsiifilistest uudiskirjadest, nt üle-baltiline mõne valdkonna küsimustele keskendunud uudiskiri; 
  • Ning uudistest selle kohta, kui toimub olulist meie enda büroos, millest usume, et kliendid soovivad teada.  

Kui Sa ei soovi meie uudisvoogu enda e-kirjakastis enam lugeda, siis kindlasti vajuta siin all olevale nupule "UNSUBSCRIBE" ning selliseid e-kirju me enam Sulle ei saada. Sama lihtsasti saad loobuda ka tulevikus iga kirja all olevale nupukesele vajutades.  

Kui Sul on oma andmekaitse õiguste osas meile küsimusi, siis kirjuta triniti@triniti.ee või võta ühendust oma TRINITI advokaadiga.

 
 

We know that you have recently received hundreds of data protection emails. One more, from your attorney!

And do not worry, you do not have to do anything, we've always had a legal basis for sending an email.

TRINITI Law Office's services are aimed to help our clients in the business field. As a recipient of this letter, you are a client of TRINITI Law Office; have contacted our lawyers as client's contact person or ordered our news, newsletters or blogs from our triniti.ee or triniti.eu website. 

From today our new Privacy Policy will apply on how we use your personal data. In the Privacy Policy we explain how we use your information and how you can make the best use of your rights, such as correcting or deleting your data. 

You can find them here.

We want to continue sending you legal news or analyzes from our lawyers about what might be important for the company. 

In these e-mails you may find: 

  • The legal blogs we have wrote; 
  • TRINITI On Air on business law in Äripäev radio, where we talk about important legal issues regarding business and business in a simple and understandable language; 
  • Video blogs from our workgroups, for example on videoblogs focused on business day-to-day questions; 
  • Specific newsletters in the industry, for example, a cross-baltic newsletter focused on issues in a specific area; 
  • And the news about what's happening at our very own bureau, which we believe customers want to know. 

If you do not want to find our news in your e-mail box, be sure to click on the "UNSUBSCRIBE" button below and we will no longer send you such emails. You can simply unsubscribe from the same button in the future by pressing the button below each letter. 

If you have any questions about your in connection to data protections, write triniti@triniti.ee or contact your TRINITI lawyer.